cz    uk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     European Lawyers

V í t e j t e !

Úvodní představení advokátní kanceláře JUDr. Jaroslav Harvalík & Co.

Advokátní kancelář JUDr. Jaroslav Harvalík & Co. byla založena na počátku roku 1994. Od založení kanceláře až do současnosti nedošlo ke změně názvu ani sídla kanceláře.  Jistota, spolehlivost, právní fundovanost, a nakonec i samotné pozitivní výsledky jednotlivých poskytovaných právních služeb, jsou jednoznačně výrazem kvality a konformity poskytovaných právních služeb.

V průběhu jednotlivých let samozřejmě docházelo k rozšiřování jednotlivých poboček společnosti, ale i k jejich uzavírání, k obměně jednotlivých zaměstnanců, poradců, právních či jiných specialistů, advokátů v zaměstnaneckém, partnerském či asociačním poměru k advokátní kanceláři JUDr. Jaroslav Harvalík & Co.  Vše bylo povětšinou vedeno snahou kanceláře uzpůsobit jednotlivé poskytované právní služby vždy konkrétním potřebám jednotlivých klientů, jejich kauz, či míst jejich působení a podnikání.

Dovolte mi, abych Vám jménem celé naší kanceláře vyjádřil poděkování, že jste na naše stránky zavítali a strávili tak "u nás" něco svého času. Jsme Vaším zájmem skutečně vážně potěšeni a současně si tohoto zájmu nesmírně ceníme.

  
JUDr. Jaroslav Harvalík, MBA, v.r.

advokát ČAK, ev. č. 2020

Praha, 1. 9. 2008

     qr
  foto 
   © 2008 - VV Studio - Václav Veselý webdesign, poradenství správa sítí | www.bloger.cz  | www.mok.cz